Copyright 2024 - Obec Báhoň

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Báhoň

Obec Báhoň uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:


poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Ivan Patoprstý, Ing., 57 r., starosta obce, Kresťanskodemokratické hnutie

V Báhoni
Dátum: 13.09.2022