Copyright 2024 - Obec Báhoň

Oznámenie miestnej volebnej komisie o výsledku hlasovania vo voľbách do orgánov BSK, konaných 29. októbra 2022 v obci Báhoň.

Z celkového počtu 1489 voličov sa volieb zúčastnilo 519 voličov.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja:
1. Juraj Droba, Mgr., MBA, MA počet hlasov 194
2. Dušan Velič, prof., Ing., DrSc. počet hlasov 71
3. Ján Mažgút, Mgr. počet hlasov 59
4. Ivan Bošňák, Ing. počet hlasov 32
5. Štefan Zima, Mgr., art. počet hlasov 27
6. Milan Lopašovský, PharmDr. počet hlasov 15
7. Magdaléna Sulanová, Ing. počet hlasov 14
8. Andrej Trnovec, RNDr. počet hlasov 6

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 20:
1. Ivan Patoprstý, Ing. počet hlasov 403
2. František Kašický, PhDr., Mgr., Phd., MBA, LL.M. počet hlasov 24
3. Jozef Savkuliak, PhDr., MBA počet hlasov 21
4. Lucia Rímešová, Mgr. počet hlasov 19
5. Radovan Mičunek, RNDr., Ing., Mgr., PhD. počet hlasov 15