Copyright 2023 - Obec Báhoň

Miestna volebná komisia v Báhoni

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV
volieb poslanca obecného zastupiteľstva

Miestna volebná komisia v Báhoni, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov uverejňuje výsledky volieb poslanca obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali
09. septembra 2023.
A. Do Obecného zastupiteľstva v Báhoni............................................
boli zvolení:
Meno, priezvisko, politická strana 1 2)

  • Karol Švorc, Kresťanskodemokratické hnutie

V Báhoni
Dátum:
11.09.2023

predseda volebnej komisie
podpis

 


Oznámenie miestnej volebnej komisie o výsledku volieb poslanca obecného zastupiteľstva,

ktoré sa v našej obci konali dňa 9. septembra 2023

Z celkového počtu 1471 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo 48 voličov.
Za poslanca obecného zastupiteľstva bol zvolený:

  • 1. Karol Švorc Počet platných hlasov 47

Percento účasti: 3,26 %


Z Á P I S N I C A