Copyright 2024 - Obec Báhoň

Za rok 2023 obec Báhoň vybrala na poplatku za rozvoj čiastku 58.647 €. Tieto finančné prostriedky boli prenesené do roku 2024 (plánovaná rekonštrukcia miestnych komunikácií v roku 2024). 

Za rok 2022 obec Báhoň vybrala na poplatku za rozvoj čiastku 634,40 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na verejné osvetlenie v obci Báhoň.

Za rok 2021 obec Báhoň vybrala na poplatku za rozvoj čiastku 2.904,70 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu lámp verejného osvetlenia na ul. 1.mája a Školskej ulici.