Copyright 2024 - Obec Báhoň

Vážení občania,

kliknutím na odkazy nižšie si stiahnete pravidelne aktualizovaný súbor obsahujúci výberové konania v obci. Pod konaniami nájdete výzvy na verejné obstarávania.

Výberové konania - zoznam


Verejné obstarávanie - výzvy, vyhodnotenia

6/2024 - vyhodnotenie: Báhoň – Mlynská ul., rekonštrukcia komunikácie
5/2024 - vyhodnotenie: Vybudovanie urnovej steny na miestnom cintoríne Báhoň
8/2023 - vyhodnotenie: Rekonštrukcia kuchyne s jedálňou ZŠ Báhoň
2/2023 - Použité hasičské vozilo

Do 5-6-2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: "Rekonštrukcia havarijného stavu kuchyne pre ZŠ Báhoň"

25.1.2023 - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie Prestupného dopravného terminálu v obci Báhoň
25.1.2023 - Právne služby k odstráneniu duplicity vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
3.5.2022 - 4/2022 Zberný dvor Báhoň - 11781
14.3.2022 - 3/2022 - Zateplenie budovy Obecného úradu Báhoň - 11316
10.3.2022 - 2/2022 - Rekonštrukcia účelových komunikácií Báhoň - 11299
27.1.2022 - 1/2022 - Tlač knihy - 10852
11.8.2021 - 3/2021 - Územný plán obce Báhoň - 9307
15.7.2021 - 2/2021 - Vypracovanie PD pre stavbu "Rekonštrukcia, rozšírenie kapacity a intenzifikácia ČOV Báhoň" - 9036
21.4.2021 - Dodávka prostriedkov na BRKO + vývoz
1.6.2021 - Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia, rozšírenie kapacity a intenzifikácia ČOV Báhoň
15.1.2014 - SP-001-2014.pdf
2.12.2013 - S-004-2013.pdf
25.9.2013 - JZ-SP-003-2013.pdf
17.7.2013 - JZ-SP-002-2013.pdf
15.7.2013 - JZ-SP-001-2013.pdf