Copyright 2024 - Obec Báhoň

Zámer prevodu a nájmu majetku obce

zamer23-1-2013.pdf , zamer15-5-2013.pdf , zamer11-6-2013.pdf , zamer26-6-2013.pdf , zamer1-10-2013.pdf , zamer3-1-2014.pdf , zamer3-2-2014.pdf , zamer23-4-2014 , zamer3-6-2014.pdf , zamer23-7-2014.pdf , zamer26-11-2014.pdf , zamer16-1-2015 , zamer13-2-2015.pdf , zamer27-2-2015.pdf , zamer13-5-2015.pdf , zamer13-5-2015-2.pdf , zamer18-5-2015.pdf , zamer2-7-2015.pdf , zamer11-7-2015.pdf , zamer16-7-2015.pdf , zamer29-7-2015.pdf , zamer26-10-2015.pdf , zamer2-3-2016 , zamer28-3-2016.pdf , zamer4-5-2016.pdf , zamer16-5-2016.pdf , zamer20-5-2016.pdf , zamer1-9-2016.pdf , zamer13-9-2016.pdf , zamer8-12-2016.pdf , zamer21-12-2016.pdf , zamer15-3-2017 , zamer3-4-2017 , zamer28-4-2017.pdf , zamer12-6-2017.pdf , zamer14-6-2017.pdf , zamer14-8-2017.pdf , zamer15-8-2017.pdf , zamer16-8-2017.pdf , zamer14-11-2017.pdf , zamer27-11-2017.pdf , zamer14-12-2017.pdf , zamer23-1-2018.pdf , zamer24-1-2018.pdf , zamer15-3-2018.pdf , zamer4-4-2018.pdf , zamer14-5-2018.pdf , zamer24-10-2018.pdf , zamer5-11-2018.pdf zrušené uzn. 5/8/2019 dňa 6.11.2019 , zamer15-5-2019.pdf , zamer15-5-2019-2.pdf , zamer9-7-2019.pdf , zamer31-7-2019.pdf , zamer30-1-2020.pdfzamer1-4-2020.pdfzamer11-5-2020.pdf , zamer3-8-2020.pdf , zamer17-8-2020.pdf , zamer3-9-2020.pdfzamer26-8-2020.pdfzamer13-10-2020.pdf , zamer13-11-2020.pdfzamer23-11-2020.pdfzamer14-12-2020.pdfzamer9-2-2021.pdfzamer9-2-2021-2.pdfzamer23-3-2021.pdfzamer23-3-2021-2.pdfzamer23-3-2021-3.pdf , zamer7-6-2021.pdf , zamer7-6-2021-1.pdf , zamer7-6-2021-2.pdf , zamer7-6-2021-3.pdfzamer7-6-2021-4.pdfzamer7-6-2021-5.pdfzamer7-6-2021-6.pdfzamer7-6-2021-7.pdfzamer7-6-2021-8.pdfzamer7-6-2021-9.pdfzamer7-6-2021-10.pdf , zamer11-8-2021.pdf , priamy prenájom-Zdravotné stredisko - zamer26-8-2021.pdfzamer6-9-2021.pdf , priamy prenájom-Zdravotné stredisko - zapisnica13-9-2021.pdfzamer20-9-2021.pdf , zamer24-11-2021.pdfzamer29-11-2021.pdf , zamer19-5-2022.pdfzamer12-9-2022.pdfzamer12-9-2022-2.pdfzamer25-10-2022.pdfzamer25-10-2022-2.pdf , zamer4-11-2022.pdfzamer29-11-2022.pdfzamer29-11-2022-2.pdfzamer29-11-2022-3.pdfzamer3-1-2023.pdfzamer11-1-2023.pdfzamer27-2-2023.pdfzamer14-6-2023.pdfzamer9-8-2023.pdf , zamer16-8-2023.pdf zamer11-9-2023, zamer27-2-2024, zamer-27-3-2024zamer-6-5-2024, zamer-29-5-2024