Copyright 2024 - Obec Báhoň

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a účtovných záznamov samosprávy od 1.1. 2012 a novších je dostupná na adrese:

http://bahon.samospravaonline.sk

Staršie dokumenty sú na konci tohto článku.


Verejné vyhlášky

2024

Vyhl. 1/2024 Hrobové miesta na zrušenie (Nový cintorín)

Vyhl. 2/2024 Hrobové miesta na zrušenie (Starý cintorín)

3 Výzva 003/2024/SB na vykonanie výrubu stromov

4 IBV Za záhradami, Báhoň - list, zámer

5 Vyhl. „Slovak Telekom – VEKS Báhoň“, tabuľka parciel dotknutých pozemkov

6 Vyhl. „Oprava miestnej cesty - Ul. 1. mája - Báhoň", výkres

7 Vyhl. F2BTS - FO - 1043BR Báhoň

8 Vyhl. Zhromaždenie vlastníkov poľ. pozemkov v poľ. revíri Šenkvice

9 Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Vištuk"

10 IBV Za záhradami, Báhoň - rozhodnutie

11 Č. OcÚ-Výst.98/2024BA „INS_FTTH_BUDM_03_Báhoň 2“ verejná sieť elektronickej komunikácie - rozhodnutie

2023

1 Výst.158/2023BA-397

2 Výst.158/2023BA-528

3 Vyhl. OU-PK-OSZP-2023/000027-010

4 Vyhl. OcÚ-Výst.338/2023BA-909

5 Vyhl. OcÚ-Výst.338/2023BA-935

6 Vyhl. OcÚ-Výst-364/2023BA-1073

7 Vyhl. OcÚ-Výst-364/2023BA-1201

2022

1 Výst. 33/2022BA-160

2 Vyhl. 31/2022

3 Rozh. 33/2022BA

4 Rozh. 31/2022

5 Vyhl. 623/2022

2021

1 Vyhl. 760/2021

2020

1 Rozh. 49/2020-003

2 Výst. 36/2020

3 Výst. 36/2020-003

4 Rozh. 60/2020-011

5 Oznámenie o vstupe 7/2019-003BA

6 Situácia 7/2019-003BA

7 Výst. 566/2020BA-002

8 Výst. 566/2020BA-003

9 Výst. 449/2020BA-005

10 Výst. 617-2020BA-002

11 Výst. 449/2020BA-006

12 Rozh. 617/2020BA-004

2019

1 Výst. 16/2019BA

2 Rozh. 16/2019BA

3 Výst. 53/2019BA

4 Rozh. 53/2019BA

5 Výst. 7/2019BA

6 Výst. 58/2019BA

7 Výst. 61/2019BA

8 Výst. 61/2019BA-2

9 Výst. 61/2019BA-3

10 Rozh. 7/2019-003BA

11 Rozh. 58/2019BA

12 Výst. 73/2019BA-002

2018

1 Výst. 13/2018BA

2 Výst. 11/2018BA

2017

1 Výst. 10/2017BA

2 Výst. 34/2017BA

3 Výst. 47/2017BA

4 Rozh. 3/2017BA

5 Rozh. 47/2017BA

2016

1 Výst. 10/2016

2 Výst. 12/2016

3 Rozh. 10/2016

4 Rozh. 12/2016

5 Výst. 39/2016

6 Výst. 90/2016

7 Výst. 109/2016BA


Zverejnenie majetkového priznania starostu obce podľa zákona je dostupné kliknutím na príslušné odkazy nižšie.

2019

 


Zverejňovanie zmlúv, objednávok a účtovných záznamov samosprávy od 1.1. 2012 a novších je dostupná na adrese:

http://bahon.samospravaonline.sk


 Zmluvy

2011

Z2011JANUAR-ENVIRO , Z2011JU-BOZP , Z2011MAJ-Dominium , Z2011MAJ-DominiumDod1 , Z2011OU-reko , Z2011-BSKDot , Z2011ALLIANZ-merac , Z2011AspectLine-oknaOU , Z2011BVS-Cintorinska , Z2011BVS-SNP , Z2011DAVSTAV-strechaDomSmutku , Z2011DAVSTAV-strechaOU , Z2011Koring , Z2011BVS-Mlynska , NZ2011zahrada-SULAK , NZ2011najom-NASBYT , NZ2011dodatok1-FITKO , NZ2011garaz-Svorcova , NZ2011najom-dod-zahrada-SUPLATA , NZ2011najom-dod-zahrada-PODMANICKA , NZ2011najom-dod-zahrada-VURCIK , NZ2011najom-dod-zahrada-ZAK , NZ2011najom-dod-DICHTLEROVA , NZ2011najom-dod-garaz-DICHTLEROVA , NZ2011Deveckova-dod2 , NZ2011dod-ROSA , NZ2011dod2-ALOMED , NZ2011FITKO-dod2 , NZ2011Machata-dod2

od 2008

zmluva - nájom cintorínskeho hrobu - vzor


Účtovné záznamy Zmluvy

2011

F2011000001.jpg , F2011000002.zip , F2011000003.jpg , F2011000004.jpg , F2011000005.jpg , F2011000006.jpg , F2011000007.jpg , F2011000008.jpg , F2011000009.jpg , F2011000010.jpg , F2011000011.jpg , F2011000012.jpg , F2011000013.jpg , F2011000014.jpg , F2011000015.jpg , F2011000016.jpg , F2011000017.jpg , F2011000018.jpg , F2011000019.jpg , F2011000020.jpg , F2011000021.jpg , F2011000022.jpg , F2011000023.jpg , F2011000024.jpg , F2011000025.jpg , F2011000026.jpg , F2011000027.jpg , F2011000028.jpg , F2011000029.jpg , F2011000030.jpg , F2011000031.jpg , F2011000032.jpg , F2011000033.jpg , F2011000034.jpg , F2011000035.jpg , F2011000036.jpg , F2011000037.jpg , F2011000038.jpg , F2011000039.jpg , F2011000040.jpg , F2011000041.jpg , F2011000042.jpg , F2011000043.jpg , F2011000044.jpg , F2011000045.jpg , F2011000046.jpg , F2011000047.jpg , F2011000048.jpg , F2011000049.jpg , F2011000050.jpg , F2011000051.jpg , F2011000054.jpg , F2011000055.jpg , F2011000056.jpg , F2011000057.jpg , F2011000058.jpg , F2011000059.jpg , F2011000060.jpg , F2011000061.jpg , F2011000062.jpg , F2011000063.jpg , F2011000064.jpg , F2011000065.jpg , F2011000066.jpg , F2011000067.jpg , F2011000068.jpg , F2011000069.zip , F2011000070.zip , F2011000071.jpg , F2011000072.jpg , F2011000073.jpg , F2011000074.jpg , F2011000075.jpg , F2011000076.jpg , F2011000077.jpg , F2011000078.jpg , F2011000079.jpg , F2011000080.jpg , F2011000081.jpg , F2011000082.jpg , F2011000083.jpg , F2011000084.zip , F2011000085.zip , F2011000086.jpg , F2011000087.zip , F2011000088.jpg , F2011000089.jpg , F2011000090.zip , F2011000091.jpg , F2011000092.jpg , F2011000093.jpg , F2011000094.jpg , F2011000095.jpg , F2011000096.jpg , F2011000097.jpg , F2011000098.jpg , F2011000099.zip , F2011000100.zip , F2011000101.jpg , F2011000102.jpg , F2011000103.jpg , F2011000104.jpg , F2011000105.jpg , F2011000106.jpg , F2011000107.jpg , F2011000108.jpg , F2011000109.jpg , F2011000110.jpg , F2011000111.jpg , F2011000112.jpg , F2011000113.jpg , F2011000114.jpg , F2011000115.jpg , F2011000116.jpg , F2011000117.jpg , F2011000118.jpg , F2011000119.jpg , F2011000120.jpg , F2011000121.jpg , F2011000122.jpg , F2011000123.jpg , F2011000124.jpg , F2011000130.jpg , F2011000140.jpg , F2011000141.jpg , F2011000145.jpg , F2011000150.jpg , F2011000152.jpg , F2011000156.jpg , F2011000159.zip , F2011000160.zip , F2011000174.jpg , F2011000195.jpg , F2011000196.jpg , F2011000197.jpg , F2011000198.jpg , F2011000202.jpg , F2011000212.jpg , F2011000227.jpg , F2011000228.jpg , F2011000230.jpg , F2011000243.jpg , F2011000247.jpg , F2011000258.jpg , F2011000260.jpg , F2011000261.jpg , F2011000263.jpg , F2011000265.jpg , F2011000276.jpg , F2011000288.jpg , F2011000291.jpg , F2011000292.jpg , F2011000293.jpg , F2011000299.jpg , F2011000300.jpg , F2011000316.jpg , F2011000319.jpg , F2011000333.jpg , F2011000353.jpg , F2011000354.jpg , F2011000364.jpg


Objednávky

2011

O2011.Aquaseco1.pdf , O2011.Aquasystem2.pdf , O2011.AspektLine9.pdf , O2011.Atrakcia3.pdf , O2011.Davstav1.10.pdf , O2011.Davstav2.11.pdf , O2011.Hydrotech.a.s8.pdf , O2011.Hydrotech4.pdf , O2011.Mikrolab7.pdf , O2011.MONTYs.r.o.5.pdf , O2011.OskeraDomsmutku6.pdf , O2011Bellimpex16.pdf , O2011Florsad13.pdf , O2011Infraservis14.pdf , O2011Topset12.pdf , O2011Vellen15.pdf