Copyright 2019 - Obec Báhoň
Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia

Predseda: Juraj Gažo

 

Klub vinárov pri ZO SZZ 

Predseda: Ing. František Šarmír

 

Jednota dôchodcov Slovenska, Základná organizácia

Predseda: Helena Krupová 

 

Poľovnícke združenie JAVOR

Predseda: Milan Parajka

 

Jednota, spotrebné družstvo, Dozorný výbor

Predseda: Milan Bušo

 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Základná organizácia             

Predseda: Milan Bušo

 

Športový klub Báhoň

Prezident: Tomáš Bartko

Futbalové družstvá: prípravka, žiaci, dorast, seniori


f t g