Copyright 2020 - Obec Báhoň

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania
na sobotu 15. novembra 2014.

Zoznam kandidátov na starostu a poslancov v obci Báhoň si stiahnete kliknutím na doleuvedené linky.

 - Kandidáti za starostu obce

 - Kandidáti za poslanca obce


f t g