Copyright 2020 - Obec Báhoň

Výsledky Volieb do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja, konaných dňa 4.11.2017

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1530
Počet voličov ktorí sa zúčastnili hlasovania 618

Výsledky hlasovania podľa poradového čísla na hlasovacom lístku pre Voľby predsedu BSK :

Rastislav Blaško, PhDr. 5 hlasov
Jozef Danko, JUDr. 5 hlasov
Juraj Droba, Mgr.,MA,MBA, 51 hlasov
Pavol Freššo, Ing. 235 hlasov
Milan Ftáčnik, doc. RNDr.,CSc. 99 hlasov
Natália Hanulíková, Mgr. 5 hlasov
Ľubomír Huďo, PhDr., 14 hlasov
Martin Jakubec , PhDr.,PhD. 7 hlasov
Ľubomír Kolárik 1 hlas
Daniel Krajcer, Mgr. 38 hlasov
Rudolf Kusý, Mgr. 29 hlasov
Marián Leinerovič, Mgr. 0 hlasov
Milan Lopašovský, PharmDr. 1 hlas
Ján Mrva, Ing. 80 hlasov
Lukáš Parízek, Mgr. 0 hlasov
Jalal Suleiman, Ing., PhD. 4 hlasy
Andrej Trnovec, RNDr. 0 hlasov
Jozef Uhler, JUDr. 7 hlasov

Výsledky hlasovania podľa poradového čísla na hlasovacom lístku pre Voľby do zastupiteľstva BSK :

Radovan Mičunek, RNDr., Ing., Mgr., PhD. 16 hlasov
Jozef Mikuš 17 hlasov
Jozef Mruškovič 3 hlasy
Marcel Olša, Mgr. 15 hlasov
Ivan Patoprstý , Ing. 551 hlasov


f t g