Copyright 2020 - Obec Báhoň

OBEC B Á H O Ň

Obec Báhoň v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018 a v zmysle §171 odst. 9 a § 176 ods. 8 volebného zákona zverejňuje počet obyvateľov Obce Báhoň:

1870 obyvateľov


f t g