Copyright 2021 - Obec Báhoň

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania
na sobotu 10. novembra 2018,
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Zoznam kandidátov na starostu a poslancov v obci Báhoň si stiahnete kliknutím na doleuvedené linky.

 - Kandidáti za starostu obce

 - Kandidáti za poslanca obce


f t g