Copyright 2021 - Obec Báhoň

Miestna  volebná komisia v Báhoni

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB
poslancov obecného zastupiteľstva
a volieb starostu obce


Miestna volebná komisia v Báhoni, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018.

A.    Do obecného zastupiteľstva v Báhoni boli zvolení:

1.    Rudolf Vavrovič, Kresťanskodemokratické hnutie
2.    Pavol Haviernik, Kresťanskodemokratické hnutie
3.    Adam Švorc, Kresťanskodemokratické hnutie
4.    Katarína Hollá, Kresťanskodemokratické hnutie
5.    Monika Máčayová, Kresťanskodemokratické hnutie
6.    Miroslav Hrčka, Smer – sociálna demokracia
7.    Iveta Krajčovičová, Smer – sociálna demokracia

B.    Za starostu obce bol zvolený:
Ivan Patoprstý, Kresťanskodemokratické hnutie

 

V    Báhoni
Dátum:    11.11.2018                                  

Zuzana Masaryková
predseda volebnej komisie


VOĽBY V ČÍSLACH:


Oznámenie miestnej volebnej komisie o výsledku volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce , ktoré sa v našej obci konali dňa 10. novembra 2018:


Z celkového počtu 1523 voličov  sa volieb zúčastnilo 880 voličov.

Kandidát Počet platných hlasov
Ing. Ivan Patoprstý 769
PaedDr. Erik Dritomský 63
Ing. Vladimír Poláček 35

Za starostu obce bol zvolený Ing. Ivan Patoprstý.

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

P.č. Zvolení poslanci Počet platných hlasov
1. Rudolf Vavrovič 487
2. Mgr. Pavol Haviernik 449
3. Ing. Adam Švorc 433
4. Katarína Hollá 428
5. Ing. Monika Mačayová 400
6. Miroslav Hrčka 396
7. Mgr. Iveta Krajčovičová 382

 

Za náhradníkov boli zvolení:

P.č. Náhradník Počet platných hlasov
1. Dušan Švorc 339
2. Mgr. Iveta Kročková 320
3. Ing. Roman Kralovič 307
4. Patrik Vavrovič 195
5. Ing. Rudolf Husovič 181
6. Kristián Buzášy 138

f t g