Copyright 2021 - Obec Báhoň

Dňa 27.11.2018 sa na Obecnom úrade konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Báhoň.
Ing. Ivan Patoprstý - starosta obce Báhoň

Nové zloženie Obecného zastupiteľstva:
Mgr. Pavol Haviernik - zástupca starostu obce
Miroslav Hrčka - predseda Finančno-stavebnej komisie a verejného poriadku
Katarína Hollá - predseda Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci
Mgr. Iveta Krajčovičová
Ing. Monika Mačayová
Ing. Adam  Švorc
Rudolf Vavrovič

Členov zastupiteľstva si zobrazíte aj kliknutím na tento odkaz.


f t g