Copyright 2021 - Obec Báhoň

Obec  B á h o ň

 Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodol o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019, prípadné druhé kolo určil na sobotu 30. marca 2019.
Detailný dokument si môžete prevziať kliknutím sem.

Podrobné informácie pre voličov si môžete prevziať kliknutím sem.

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb ( t.j. najneskôr 25.2.2019, pre druhé kolo volieb najneskôr 11.3.2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

  • Meno a priezvisko
  • Rodné číslo
  • Štátnu príslušnosť
  • Adresu trvalého pobytu
  • Korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu

 Ak volič v elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoby musí uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojim podpisom.

 Ing. Ivan Patoprstý – starosta obce


f t g