Copyright 2017 - Obec Báhoň

Podujatia

Návrh plánu kultúrnej komisie na kalendárny rok 2017

28.01.2017 - Fašiangový ples v spolupráci s RR pri ZŠ
20.03.2017 - Uvítanie detí do života
30.04.2017 - Stavanie „mája“
14.05.2017 - Deň matiek
01.06.2017 - Deň detí 
10.06.2017 - Richtárska varecha 
Júl, August 2017 - Mikroregión Červený Kameň
08.10.2017 - Posvätenie chrámu sv. Františka - hody
22.10.2017 - Mesiac úcty ku starším 
25.11.2017 - Zóna bez peňazí
02.12.2017 - Vianočné trhy, Mikuláš, Požehnanie a rozsvietenie vianočného stromčeka

Ostatné kultúrne akcie v pôsobnosti miestnych zväzov (napr. záhradkári) budú zverejnené priebežne podľa dodaných podkladov.

V galérii prinášame obrázky z podujatia Deň veteránov 2016, kliknite na tlačidlo Čítať celý článok...

V galérii prinášame obrázky z podujatia Vianočné trhy 2016

Na výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov Slovenska prítomných opäť potešil folklórny súbor RADOSŤ  z Pezinka. Minuloroční jubilanti si už tradične prevzali kvetinku úcty.

Fotky z podujatia zobrazíte nižšie - čítať celý článok.

 

Škôlka, akú sme ju nepoznali

V máji usporiadala naša Materská škola Deň otvorených dverí. Bola to jedinečná príležitosť pre rodičov ale aj občanov podrobnejšie sa zoznámiť nielen so súčasným moderným  vybavením priestorov, metodikou výchovy detí ale tiež z viac ako jej  šesťdesiatročnou históriou.

Desiatky fotografií na paneloch a ďalšie stovky v albumoch pripomenuli vtedajším deťom, ktoré už dnes majú vlastné deti a vnúčatá, roky ich rannej mladosti. Zásluhou zástupkyne riaditeľa ZŠ pre MŠ Márie Horváthovej, obetavosti a vynaliezavosti kolektívu zamestnankýň školy,  rodičov detí pri účinnej podpore riaditeľa ZŠ s MŠ Ing. Ľubomíra Macháčka i obce prostredie škôlky je dnes podstatné iné, výrazne zlepšené, skultúrnené.

Fotky z podujatia zobrazíte nižšie - čítať celý článok.


f t g