Copyright 2022 - Obec Báhoň

Podujatia

V galérii prinášame obrázky z podujatia Deň veteránov 2016, kliknite na tlačidlo Čítať celý článok...

Deň rodiny mal v tomto ročníku už tradičný priebeh vystúpení, deti vynikajúco zabavil Šašo Čo, potešili nás vystúpenia našich najmenších a ako sa stalo dobrým zvykom, naši ochotníci nám zahrali veselé divadelné predstavenie.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli ku podarenej akcii!

Pre rozšírenie vedomostí žiakov našej základnej školy o udalostiach a osobnostiach minulého storočia pripravila Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov za spolupráce so Základnou školou s MŠ v Báhoni s finančnou podporou Obecného úradu autobusový zájazd do Banskej Bystrice a Tajova. Poučná bola návšteva Múzea Slovenského národného povstania a zaujímavé poznatky žiaci získali aj v Pamätnej izbe Jozefa Gregora Tajovského o tomto slovenskom spisovateľovi, jeho manželke Hane Gregorovej a tiež miestnom rodákovi, vynálezcovi v oblasti bezdrôtovej telegrafie Jozefovi Murgašovi. Pri pamätníku umučených v Kremničke položením kytice si uctili ich pamiatku.
(mb)

Nezabudnuteľné zážitky z návštevy a prehliadky historického jadra mesta Olomouca si odniesli seniori z našej základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Túto historickú metropolu Hanej a celej Moravy spoznávali prechádzkou mestskou pamiatkovou rezerváciou aj vďaka podrobnému výkladu miestnej sprievodkyne. Ich putovanie začalo v kostole sv. Mórica a pokračovalo ďalšími najvýznamnejšími pamiatkami mesta. Z nich spomenieme barokový 35 m vysoký stĺp Najsvätejšej trojice s viac ako štyridsiatimi sochami, ktorý je českým kultúrnym dedičstvom a zapísaný aj ako pamiatka UNESCO. Zdokumentovali sme si ho spoločnou fotografiou. Pred Múzeom moderného umenia pohľadom na jeho fasádu zaujala pohybujúca sa socha človeka po rímse z jednej strany na druhú. Miestni hovoria, že je to „lupič“. Záverečnou prehliadkou Arcibiskupského paláca a voľným programom skončilo toto vydarené podujatie, ktoré každému účastníkovi poskytlo nové, zaujímavé informácie z histórie našich moravských susedov. (mb)

Dňa 1. júna 2019 sa konal v Báhoni na priestranstve pred OÚ 12. ročník súťaže Richtárska varecha.

Fotky z podujatia zobrazíte nižšie - čítať ďalej.