Copyright 2024 - Obec Báhoň

Podujatia

Za pekného slnečného dňa pri zvuku zvonov z príležitosti 100. výročia ukončenia Veľkej vojny - 1. svetovej vojny a Dňa vojnových veteránov vzdali sme spomienku a úctu padlým vojakom o 11. hodine,11. minúte a 11. sekunde pri pomníku tých, čo sa z frontových línií už nikdy nevrátili do Báhoňa k svojim najbližším.

(mb)

Deň vojnových veteránov 11. 11. 2017 o 11. hodine a 11.minúte aj v našej obci sme si pripomenuli Deň vojnových veteránov zvukom zvonov, položením venca k pomníku padlých a recitačným vystúpením žiakov Základnej školy s MŠ. Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa zúčastnili aj pietnej spomienky na vojnových veteránov na bratislavskom vojenskom cintoríne v Petržalke - Kopčanoch. Jej súčasťou bol 4. ročník behu na 5 km a pri rekordnom počte 132 pretekárov člen SZPB Štefan Hupko obsadil podobne ako vlani 4. miesto. Na obrázku so spolubežcom ministrom obrany SR Petrom Gajdošom.

(mb)

V galérii prinášame obrázky z podujatia Deň veteránov 2016, kliknite na tlačidlo Čítať celý článok...

Deň rodiny mal v tomto ročníku už tradičný priebeh vystúpení, deti vynikajúco zabavil Šašo Čo, potešili nás vystúpenia našich najmenších a ako sa stalo dobrým zvykom, naši ochotníci nám zahrali veselé divadelné predstavenie.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli ku podarenej akcii!

Pre rozšírenie vedomostí žiakov našej základnej školy o udalostiach a osobnostiach minulého storočia pripravila Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov za spolupráce so Základnou školou s MŠ v Báhoni s finančnou podporou Obecného úradu autobusový zájazd do Banskej Bystrice a Tajova. Poučná bola návšteva Múzea Slovenského národného povstania a zaujímavé poznatky žiaci získali aj v Pamätnej izbe Jozefa Gregora Tajovského o tomto slovenskom spisovateľovi, jeho manželke Hane Gregorovej a tiež miestnom rodákovi, vynálezcovi v oblasti bezdrôtovej telegrafie Jozefovi Murgašovi. Pri pamätníku umučených v Kremničke položením kytice si uctili ich pamiatku.
(mb)