Copyright 2024 - Obec Báhoň

Podujatia

Nezabudnuteľné zážitky z návštevy a prehliadky historického jadra mesta Olomouca si odniesli seniori z našej základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Túto historickú metropolu Hanej a celej Moravy spoznávali prechádzkou mestskou pamiatkovou rezerváciou aj vďaka podrobnému výkladu miestnej sprievodkyne. Ich putovanie začalo v kostole sv. Mórica a pokračovalo ďalšími najvýznamnejšími pamiatkami mesta. Z nich spomenieme barokový 35 m vysoký stĺp Najsvätejšej trojice s viac ako štyridsiatimi sochami, ktorý je českým kultúrnym dedičstvom a zapísaný aj ako pamiatka UNESCO. Zdokumentovali sme si ho spoločnou fotografiou. Pred Múzeom moderného umenia pohľadom na jeho fasádu zaujala pohybujúca sa socha človeka po rímse z jednej strany na druhú. Miestni hovoria, že je to „lupič“. Záverečnou prehliadkou Arcibiskupského paláca a voľným programom skončilo toto vydarené podujatie, ktoré každému účastníkovi poskytlo nové, zaujímavé informácie z histórie našich moravských susedov. (mb)

Dňa 1. júna 2019 sa konal v Báhoni na priestranstve pred OÚ 12. ročník súťaže Richtárska varecha.

Fotky z podujatia zobrazíte nižšie - čítať ďalej.

Dňa 9. júna 2018 sa konal v Báhoni na priestranstve pred OÚ 11. ročník súťaže Richtárska varecha.

Fotky z podujatia zobrazíte nižšie - čítať ďalej. 

Dňa 12.mája 2019, druhú májovú nedeľu, sa v jedálni ZŠ s MŠ konala oslava Dňa matiek.
 Po príhovore riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Veroniky Dankovej a starostu obce Báhoň Ing. Ivana Patoprstého vystúpili v bohatom kultúrnom programe deti z MŠ Báhoň s tanečným pásmom, žiaci ZŠ s tanečnými vystúpeniami a nechýbala ani báseň venovaná našim mamám.
 Každá mamička dostala na záver malý kvetinový darček.

 Galériu si otvoríte kliknutím na odkaz "čítať celý článok".

Pri príležitosti Dňa matiek sa v nedeľu 14.5.2017 konala v ZŠ s MŠ slávnosť, na ktorú milý program pripravili naše deti. Pre zobrazenie fotogalérie prosím kliknite na odkaz zobrazenia celého článku.

Galériu si otvoríte kliknutím na odkaz "čítať celý článok".