Copyright 2024 - Obec Báhoň

Dokumenty

Tu nájdete dokumentáciu obce, napríklad:

Štatút obce
Rozpočet obce
Územný plán obce
VZN

...atď.

Vážení návštevníci báhonských stránok!
 
Obecné WWW stránky ponúkajú v rôznych sekciách aktuálne informácie o dianí v obci. Sekcie sa postupne dopĺňajú a budú dopĺňať rôznymi príspevkami a taktiež tlačovým materiálom v elektronickej forme. Pokiaľ máte akékoľvek návrhy ohľadom štruktúry alebo obsahu webstránok, nechajte odkaz v sekcii Kontakt kliknutím na odkaz Kontaktný formulár. Rovnako postupujte ak máte článok alebo informáciu o ktorej by ste radi informovali. Nezabudnite uviesť e-mailovú adresu aby sme Vás mohli kontaktovať.
 
Ďakujeme!  
 
 Web design: Patrik Pethö

 Správa databáz:

Róbert Polák,
Ladislav Pethö

 Autori textov:

Ivan Patoprstý, starosta obce Báhoň,
Natália Almášiová, Obecný úrad Báhoň
Zuzana Masaryková, Obecný úrad Báhoň
Andrea Hrnčiarová, Obecný úrad Báhoň

a členovia kultúrnej a iných komisií 

 Vkladanie obsahu a fotografií:

Róbert Polák

 

KRÍZOVÝ ŠTÁB

Zoznam funkcií a členov KŠ stiahnete kliknutím sem.

Štatút KŠ stiahnete kliknutím sem.

Metodika práce KŠ je k dispozícii kliknutím sem

Rokovací poriadok krízového štábu stiahnete kliknutím sem.

Po kliknutí si stiahnete v PDF formáte Povodňový plán obce Báhoň.

  V tejto časti nájdete štatút, rozpočet, územný plán a všeobecné záväzné nariadenie obce.