Copyright 2024 - Obec Báhoň

Podujatia

V nedeľu 17. mája 2015 sa uskutočnil Deň rodiny, pozrite si zopár fotografií v galérii, kliknite čítať celý článok...

 Zopár fotografii z kabinetnej degustácie 2006.

    Staviame my máje, čo nám dajú za ne.... 
Žeby sa nestratili tradície našich otcov, o to sa postarali v predvečer prvého mája naši „zrelší muži".

    Činnosť Klubu seniorov prekvitá. Radosť zo spoločných stretnutí je zreteľná. Niet sa čo čudovať, že mali radosť i z posedenia,

    Pezinské vinobranie býva pútavým podujatím v každom roku. Obecný úrad  v Báhoni so